login  home

Rechtsgebieden insolventie:
Faillissementen
WSNP
Vordering indienen

Insolventie

Onder het insolventierecht vallen diverse regelingen die bestaan voor ondernemers en particulieren die niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen.  Voorbeelden van dergelijke regelingen zijn het failliet verklaren van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon en de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen.

Een faillissement wordt uitgesproken door een gerechtelijke instantie over een bedrijf of persoon, wanneer deze niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te doen. Bij het uitspreken van een faillissement wordt een curator aangewezen. Deze wordt onder meer aangesteld om het vermogen van de gefailleerde te verdelen onder de schuldeisers.

Naast een faillissement, kunnen mensen die buiten hun schuld in een schuldsituatie zijn terecht gekomen via de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen werken aan de schuldvrije toekomst. Na het succesvol voltooien van de regeling kan een schone lei toegekend worden. Dit betekent dat de schulden niet langer wettelijk afdwingbaar zijn; een schone start.

Wanneer u meer informatie wenst over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: (050) 3603768. Wij helpen u graag verder.