login  home

Medewerker werkzaam op dit gebied:

Omgevingsrecht

Wonen, werken, transport, maar ook recreatie vergt ruimte. De beperkte ruimte in Nederland wordt steeds intensiever en inventiever gebruikt. Denk daarbij aan compact bouwen in de stad, ondergronds bouwen etcetera. Daarnaast wordt een zwaar beroep gedaan op de resterende groene ruimte voor natuur, recreatie en wonen.

Het recht betreffende de ruimtelijke ordening en het bouwrecht komen regelmatig in aanraking met het recht ter bescherming van het milieu en de natuur. In het bijzonder de realisering van grote, complexe projecten, levert juridisch ingewikkelde situaties op. Daarbij is natuurlijk het bestuursrecht belangrijk, maar komen (bijvoorbeeld in het kader van vragen naar aansprakelijkheid en handhaving) ook het strafrecht en het privaatrecht aan de orde. Bovendien moet het internationale recht en de invloed van het Europees recht op het nationale recht steeds worden betrokken.

Mogelijke rechtsproblemen:

  • Bouw
    Aanbesteden, bouwrecht, huurrecht, monumenten, planologie, ruimtelijke ordening, technische regelgeving.
  • Milieu & Energie
    Afval, bodem, energie, geluid, handhaving, milieu, veiligheid.
  • Water & Natuur
    Jacht, natuur ,water.

Wanneer u meer informatie wenst over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: (050) 3603768. Wij helpen u graag verder.