login  home

Tarieven

Li & Van Wieringen heeft als uitgangspunt dat goede rechtshulp voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dus  zowel voor particulieren als ondernemers.

Li & Van Wieringen vindt het van groot belang dat de klant goede informatie ontvangt over de kosten van de dienstverlening om zo achteraf onaangename verrassingen te voorkomen.

Over het algemeen geeft de advocaat na de eerste kennismaking en een korte bestudering van de zaak een offerte. Vooraf is niet altijd in te schatten hoeveel tijd aan een specifieke zaak moet worden besteed.
De mate waarin een wederpartij verweer voert of de noodzaak een procedure te beginnen, kan het aantal uren beïnvloeden. Tijdens de behandeling van de zaak houdt de advocaat daarom tijdig ruggespraak met de klant als de inschatting van het aantal te werken uren moet worden bijgesteld.

Gebruikelijk is dat de werkzaamheden op basis van een uurtarief worden verricht. Het tarief hangt af van de mate van ervaring van de advocaat of adviseur, het belang van de zaak en de complexiteit van een zaak. Sommige zaken kunnen tegen een vast tarief worden behandeld.

Uw bijdrage en subsidie
Heeft u te weinig inkomen of vermogen dan kan er een subsidie voor de advocaatkosten worden verleend door de Raad van Rechtsbijstand. Onder bepaalde omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogenaamde 'toevoeging'). De hoogte van uw inkomen en uw vermogen bepalen welke bijdrage aan u wordt opgelegd.